Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Byggesystemer

De rigtige samarbejdspartnere inden for byggesystemer er vigtig. BOZEL bygger huse med 4 forskellige byggesystemer, da forskellige husdesigns kræver forskellige teknikker for at blive realiseret. Vi bygger med Rockzero, ISOBYG beton, moduler & CLT (Cross Laminated Timber). 

ROCKZERO®

Rockzero® er et modulært alt-i-ét byggesystem til bærende vægge op til 2,5 etager.

Byggesystemet giver husene de højeste standarder inden for varmeisolering og energieffektivitet, sikrer en hurtig og effektiv byggeproces og giver bygherre mulighed valgfri indre og ydre beklædning, inklusiv placeringen af åbninger til vinduer og døre.

Det er baseret på kendte arbejdsgange, kræver intet specialværktøj eller løfteudstyr og leveres i én samlet pakke klar til on-site montering, hvilket gør det hurtigt og nemt at bygge.

Hvert enkelt byggeri får leveret et skræddersyet modulsæt, som gør at håndværkerne kun skal lave et fåtal af mindre modul tilpasninger på byggepladsen. Det skaber basis for en effektiv byggeproces med en væsentligt formindsket risiko for fejl på byggepladsen.

Rockzero isolering

Rockzero konstruktionen

Rockzero vægsystemet udviklet af Rockwool og indeholder en unik kombination af bærende søjler uden kuldebroer, Rockwool stenuldsisolering i høj densitet og indvendige OSB 4-plader.  Denne unikke kombination giver en bærende væg som består af tre zoner, der hver især bryder de kuldebroer som bærende konstruktioner normalt medfører. Den bærende del af selve konstruktionen er søjlerne, som er placeret lodret i konstruktionszonen mellem to fag af isoleringsbatts. De fungerer samtidig som underlag for både den udvendige beklædning og OSB 4-pladerne på indersiden.   Alt dette resulterer i en bygning uden kuldebroer/med minimale kuldebroer, som leverer en optimal og vedvarende energieffektivitet. 

ISOBYG

ISOBYG er et byggesystem, som består af store EPS blokke der sammensættes ligesom legoklodser. Klodserne danner tilsammen en blivende støbeforskalling, og når de danner den ønskede konstruktion udfyldes hulrummet med beton og danner tilsammen en stærk konstruktion.  

Et ISOBYG hus er et lav-energi hus, der både er vedligeholdelsesfrit, brandsikkert, ventileret, og astma og allergi venligt. 

Byggesystemet har en hurtig konstruktionstid, hvilket gør at huset hurtigt bliver tæt, så det indvendige arbejde kan påbegyndes. Væggene er færdigisolerede når de er rejst og ydervæggene opfylder alle de krav man stiller til en god ydervæg. Ydermere kan væggene kan ikke suge fugt, de er ikke modtagelige over for råd og svamp, de er brandsikre og man har ikke brug for dampspærre, da isoleringen er på ydersiden af væggen.  

Et ISOBYG hus har desuden tynde vægge – hvilket giver flere beboelige kvadratmeter – og så tillader systemet at man laver større åbninger end traditionelt byggeri – helt uden brug af store og dyre jernbjælker.

Huset kan designes lige som I ønsker det, og kan endda nærmest komme til at svæve.

MODULER

BOZELs modulhuse er en sammensætning af 60 kvm. moduler, der hver er 12 meter lange, 5 meter brede og 4 meter høje. Grunden til vi har valgt disse mål er at det er det maksimale mål man må transportere på en lastbil. Hvis vi sammensætter 2-4 moduler i en ziz-zag formation får vi et Tube design og hvis vi placerer 2 moduler med 12 meters afstand og i en skrå vinkel til hinanden, så får vi med lidt on-site konstruktion et Split design. Vi kan desuden placere 2 moduler i stueplan med et modul ovenpå og dermed skabe grundelementerne til et Stack design.

Selve modulerne bestående af en let konstruktion, som er opbygget i det modulære byggesystem Rockzero®. Modulernes tag opbygning er udført i Palsgaard spær, da brugen af Palsgaards konstruktioner giver vores arkitekter mulighed for at designe utallige tagkonstruktioner, hvoraf
kun et fåtal kræver yderligere on-site montering.

Vores moduler er et af markedets mest dynamiske systemer, som giver uanede design muligheder. Det er tilmed let at skabe spektakulær arkitektur på selv de mest ufremkommelige lokationer. Det eneste der kræves er et punktfundament og plads til en kæmpe kran der løfter modulerne på plads. Derefter skal håndværkerne blot udføre de sidste detaljer, såsom beklædningen af modulerne, monteringen af vinduer og døre, monteringen af det ønskede tag, samt tilslutningen til de præinstallerede el/vand/varme installationer.

Modulsystemet har altså den helt store fordel, at størstedelen af konstruktionen foregår indenfor i kontrollerede omgivelser, og når modulerne er løftet på plads er der meget kort tid til vi kan overdrage nøglerne til jer, og I kan flytte ind i jeres nye bolig.