Forside / Energisystemer / Varmepumpe

Varmepumpe

Mere om varmepumper

En luft til vand varmepumpe er en opvarmningsenhed, der udnytter den omgivende lufts varmeenergi til
at opvarme vand til rumopvarmning og varmtvandsforsyning i hjemmet. Varmepumpen trækker varmen
fra udeluften og overfører den til en varmeveksler, hvor den bruges til at opvarme vandet, enten til
opvarmning af radiatorer, gulvvarme eller til brugsvand.

Som husejer giver luft til vand varmepumper flere fordele:

Luft til vand varmepumper er yderst energieffektive, da de udnytter den gratis
varmeenergi fra luften omkring huset. Ved at trække varme fra udeluften og overføre den til vandet i
opvarmningssystemet kan husejere opnå betydelige energibesparelser sammenlignet med mere
konventionelle opvarmningsmetoder.

Luft til vand varmepumper er en miljøvenlig opvarmningsløsning, da de ikke
bruger fossile brændstoffer og ikke producerer direkte CO2-udledning under drift. Ved at udnytte den
naturlige varmeenergi fra luften reducerer luft til vand varmepumper både energiforbruget og den
samlede miljøpåvirkning, hvilket bidrager til at bekæmpe klimaforandringer.

Luft til vand varmepumper er relativt nemme at installere og
kræver ikke dyre og komplekse jordbaserede boreinstallationer som jordvarmeanlæg. De kræver heller

ikke meget plads og kan derfor være velegnede til boliger med begrænset plads eller hvor der ikke er
mulighed for at installere andre typer varmepumper.